Melchior Meijer

Ik ben journalist voor verscheidene kranten en tijdschriften en schrijf vooral over (sport)medische onderwerpen. Hoewel ik mijn berichtgeving neutraal houd, ben ik er als persoon van overtuigd dat ziekte en gezondheid het best vanuit evolutionair perspectief bestudeerd kunnen worden. Ik zie de mens als een weliswaar uniek zoogdier, dat net als alle andere dieren onderhevig is aan de wetten van de evolutie. Sinds ongeveer 1996 doe ik mijn best om te leven als een jager/verzamelaar in de 21ste eeuw. Ik jaag gewoon bij de Aldi, draag geen berenvel, heb een blog en zit op twitter. Voor AHS help ik sprekers aan te trekken, schrijf ik teksten en speel ik vliegende kiep.

Nieuwsbrief

Contact