Martin Boon

Martin Boon

Sinds medio 2014 staat gezondheid vanuit evolutionair perspectief aan de basis van mijn leven. Dankzij de Ancestral Health Stichting Nederland ontmoet ik mensen met wie ik deze basis deel.
Ik vind het heel zinvol om een bijdrage aan de activiteiten van de stichting te kunnen leveren, en doe dat als penningmeester en als sponsorwerver voor de stichting en haar symposiums.

Nieuwsbrief

Contact

ga naar boven