Laura Huiberts

Hoe kunnen we onze lichtblootstelling optimaliseren voor betere slaap en optimaal functioneren overdag?

Voldoende lichtblootstelling op het juiste moment van de dag is essentieel om slaap, en daarmee samenhangende processen zoals de regulatie van melatonine-aanmaak en lichaamstemperatuur, te optimaliseren. Echter brengen we tegenwoordig het grootste deel van de dag binnen door (zo’n 90%!). Hierdoor krijgen we vaak niet de kwaliteit en kwantiteit lichtblootstelling die nodig is voor het optimaal reguleren van deze processen. Bovendien krijgen we tegenwoordig ‘s avonds juist relatief veel lichtblootstelling. Recente inzichten laten zien dat dit niet alleen geldt voor het visuele deel van het lichtspectrum (m.n. blauw licht), maar ook voor het niet-visuele deel (UVB blootstelling).


Laura Huiberts

Laura Huiberts promoveerde in februari 2018 op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) waar ze vier jaar onderzoek deed naar de effecten van lichtblootstelling op alertheid, vitaliteit, cognitieve prestatie en slaapkwaliteit. De bevindingen van dit project leverden belangrijke nieuwe inzichten op voor het ontwikkelen van gezond, dynamisch en gepersonaliseerd licht op het werk en in huis. Momenteel vervolgt ze als postdoc onderzoeker op de TU/e deze onderzoekslijn en bekijkt ze of licht- en gedragsinterventies de hoeveelheid en kwaliteit van dagelijkse lichtblootstelling – en daarmee slaap en cognitieve prestatie – positief kunnen beïnvloeden in het dagelijks leven.

Ancestral Health Symposia Sprekers

Nieuwsbrief

Contact

ga naar boven