Harriët Verkoelen & Peter Gunst

Naar een doorbraak in de diabeteszorg!

Koolhydraatbeperkt werkt (khbw)

Met de gangbare behandeling is diabetes mellitus type 2 een progressieve ziekte. De  huidige dominante aanpak van diabetes (type2)  is gericht op de behandeling van een symptoom: een verhoogd bloedglucose. We zetten medicatie in om die te verlagen.  Het insuline niveau in het bloed blijft doorgaans hoog en het gewicht van de patiënt neemt als gevolg daarvan toe. Door gewichtstoename neemt vervolgens de insulineresistentie verder toe, stijgt de bloedglucosewaarde, wordt weer meer medicatie ingezet en komt de patiënt in een neerwaartse spiraal terecht. Dit is wat  diabetes een progressieve ziekte maakt. Er is echter een alternatief dat ook de oorzaak van diabetes (type2)  – de insulineresistentie- beïnvloedt.

Naar de oorzaak.

In de presentatie schetst Verkoelen de aanpak gericht op insulineresistentie: (drastische) koolhydraatbeperking en vermindering van medicatie, zo nodig aangevuld met andere leefstijlfactoren. DM2-patiënten bouwen hun medicatie af en doorbreken de progressieve spiraal van gewichtstoename en het onvermijdelijk lijkende insuline moeten gaan spuiten. Voor type 1 patiënten zijn lagere en meer stabiele bloedglucose waarden mogelijk. Voor beide groepen geldt dat complicaties niet of veel minder optreden.

Als het zo simpel is waarom gebeurt het dan niet?

  • Voeding wordt niet als medicijn gezien, de meeste professionals zijn onwetend.
  • In opleidingen is geen aandacht voor insulineresistentie en hyperinsulinemie, noch voor koolhydraatbeperkte voedingsadviezen.
  • De diabetesketenzorg is er niet op ingericht.
  • Leefstijl wijzigen is lastiger dan een pilletje.
  • En last but not least: de financiering van de zorg is hier niet op ingericht.

Harriët Verkoelen

Harriët Verkoelen is diëtist en diabetesverpleegkundige met 26 jaar ervaring in de diabeteszorg. Als expert in koolhydraatbeperkte voeding schreef ze de boeken ‘Andere gezonde voeding’, Echt afvallen doe je zo’ en ‘Afvallen met de Wet van Harriët’. In Nederland en België geeft ze haar geaccrediteerde bijscholing ‘Koolhydraatbeperking S,M,L. Welke maat heeft je cliënt?’ Daarin wordt uitgelegd hoe de medicatie bij Diabetes Mellitus type 2 moet worden afgebouwd. In haar eigen praktijk wordt van de DM2-patiënten 80% insulinevrij. Ook sulfonylureum tabletten en GLP-1-agonisten kunnen worden gestaakt.

Peter Gunst

Peter Gunst studeerde bedrijfssociologie/bedrijfskunde aan de EUR. Hij is zelfstandig gevestigd adviseur/projectleider en werkt aan complexe samenwerkingsvraagstukken in het sociaal domein.

Hij heeft 16 jaar ervaring met diabeteszorg omdat zijn zoon diabetes (type 1) heeft. Zijn ervaring is dat de diabeteszorg niet is toegerust om bloedglucose mede te reguleren met voeding. Samen met zijn zoon ging hij op zoek naar andere mogelijkheden. Het koolhydraatbeperkt dieet bracht een ommekeer in een jarenlange geschiedenis met veel te hoge bloedglucosewaarden.

Nu wil hij die zorg voor iedere diabetespatiënt (ook type 2)  binnen handbereik brengen en is één van de initiatiefnemers van khbw (koolhydraatbeperkt werkt). Hij stelde een maatschappelijke businesscase op om te laten zien dat de huidige zorg op de schop moet: miljoenen worden verspild.

Wat doen wij?

We hebben een jaarprogramma ontwikkeld waarmee we de zorgprofessionals in de ketendiabeteszorg scholen en ondersteunen in onze aanpak. Zo kunnen zij samen met de diabetespatiënt de oorzaak van hun ziekte aanpakken. We willen dit voor alle diabetespatiënten mogelijk maken en zijn al gestart in Spijkenisse en Leusden en zijn in gesprek met Huisartsen Eemland.

We ontwikkelen kennis met Lectoraat Gezonde en Duurzame Voeding en TNO en monitoren de veelbelovende resultaten. Kortom: we tonen aan dat het kan.

Wij hebben een indicatieve maatschappelijke businesscase ontwikkeld die alleen al op medicatie een kostenbesparing oplevert € 100.000.000,-p/j.; inclusief zorgkosten is dit € 250.000.000,-p/j. Dit zijn structurele besparingen, dus ieder jaar weer. Deze besparingen komen echter bij verzekeraars en de overheid terecht; de extra kosten zijn voor rekening van zorgprofessionals en patiënt.

Dit willen we ook veranderen: de kosten van de leefstijlverandering moeten betaald worden door diegenen die ook de financiële voordelen hebben.

Dat vraagt om krachtenbundeling voor het gemeenschappelijke doel: voor iedere diabetespatiënt is een oorzaakgerichte aanpak bereikbaar zonder extra kosten voor patiënt en zorgprofessional.

Dan levert koolhydraatbeperking een echte win-win-win-win-situatie op; voor patiënt, behandelaar, verzekeraar en overheid.

www.khbw.nl


Harriët Verkoelen & Peter Gunst

Met de gangbare behandeling van diabetes maken artsen de diabetespatiënt zieker. De huidige dominante aanpak van diabetes (type2) is namelijk gebaseerd op een verkeerde veronderstelling...Harriët Verkoelen is diëtist en diabetesverpleegkundige met 26 jaar ervaring in de diabeteszorg. Peter Gunst studeerde bedrijfssociologie/bedrijfskunde aan de EUR. Hij is zelfstandig gevestigd adviseur/projectleider en werkt aan complexe samenwerkingsvraagstukken in het sociaal domein.

Ancestral Health Symposia Sprekers

Nieuwsbrief

Contact

ga naar boven