Frits Muskiet

Prof. Dr. Frits Muskiet mag zonder overdrijven de grondlegger en aanjager van de evolutionaire geneeskunde in Nederland genoemd worden. Hij vermoedt dat de snelle toename van ziekten als obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten, psychiatrische aandoeningen en sommige soorten kanker voor een groot deel verklaarbaar is uit mismatches tussen moderne omgevingsfactoren en ons oeroude genoom.

Muskiet werd in 1950 geboren op Curaçao, waar hij zijn jeugd doorbracht en de middelbare school afrondde. Vervolgens ging hij scheikunde studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1974 studeerde hij af in de biochemie, om 5 jaar later te promoveren op een onderzoek naar het meten van catecholaminen en metabolieten daarvan in bloed, urine en speeksel en de klinische toepassing daarvan vooral in de kinderoncologie. Hij specialiseerde tot klinisch chemicus en werkte in die functie in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Vanaf 2000 tot zijn emeritaat begin april 2015 was hij tevens hoogleraar Pathofysiologie en Klinisch Chemische Analyse. Muskiet heeft een zeer brede onderzoeksbelangstelling. Zijn research raakte aan diverse disciplines. Een beknopt overzicht van wat hij in zijn loopbaan heeft gedaan, naast patiëntenzorg, het geven van colleges en het begeleiden van promovendi:

  • Onderzoek naar de ontstaansmechanismen van atherosclerose, met name naar de rol van lipiden en homocysteïne.
  • Onderzoek naar bloedziekten als sikkelcelziekte.
  • Onderzoek naar de ontstaansmechanismen van preecclampsie (gevaarlijk hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap).
  • Onderzoek naar de invloed van de voeding van de moeder op de ontwikkeling van het ongeboren kind.
  • Onderzoek naar de rol van neonatale voeding op de hersenontwikkeling.
  • Onderzoek naar autisme en schizofrenie.
  • Onderzoek naar Evidence Based Laboratoriumgeneeskunde
  • De rol van essentiële vetzuren, vitaminen en mineralen op met name de ontwikkeling en gezondheid van de hersenen.
  • Bestuderen van de Evolutionaire Geneeskunde.

Muskiet schreef in 2005 het klassiek geworden artikel Evolutionaire geneeskunde; u bent wat u eet, maar u moet weer worden wat u at. Hierin pleitte hij als eerste wetenschapper in Nederland voor meer aandacht voor de rol van ‘normale’ omgevingsfactoren in het ontstaan van ziekten. Hij constateerde dat er een disbalans is tussen de hoeveelheid eiwitten, vetten en koolhydraten die we vandaag de dag eten en de hoeveelheid die onze genen verwachten. Ook richtte hij als een der eersten kritiek op de enorme nadruk die wordt gelegd op het belang van de moderne genetica in de geneeskunde. Slechts minder dan 5 procent van de ziekten die ons plagen heeft een zuiver genetische basis. Het overgrote deel wordt veroorzaakt door de omgeving, waarbij het erfelijk materiaal een secundaire rol speelt. Degenen die in genetische zin het meest gevoelig zijn voor veranderingen in de omgeving, zullen het eerst ziek worden. Bij voortdurende verandering worden we uiteindelijk allemaal ziek, dus is het misschien beter de omgevingsfactoren aan te passen, zo redeneert Muskiet.

Op AHS-NL 2015 zal professor Muskiet met name spreken over het belang van voldoende breinspecifieke nutriënten voor cognitie, welzijn en gezondheid.


Frits Muskiet

Professor Frits Muskiet, van huis uit klinisch chemicus, is de pionier en aanjager van het evolutionair-geneeskundige denken in wetenschappelijk Nederland.Prof. Dr. Frits Muskiet mag zonder overdrijven de grondlegger en aanjager van de evolutionaire geneeskunde in Nederland genoemd worden. Hij vermoedt dat de snelle toename van ziekten als obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten, psychiatrische aandoeningen en sommige soorten kanker voor een groot deel verklaarbaar is uit mismatches tussen moderne omgevingsfactoren en ons oeroude genoom.

Ancestral Health Symposia Sprekers

Nieuwsbrief

Contact

ga naar boven