Privacyverklaring

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om contact met u op te kunnen nemen over uw inschrijving voor en deelname aan het symposium, alsmede de evaluatie van het symposium achteraf. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens, op uw verzoek, voor een certificaat van deelname aan het symposium voor accreditatiepunten. We geven uw persoonsgegevens niet aan anderen. Persoonsgegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten, dan wel op andere wijze aan ons hebt doen toekomen.

Nieuwsbrief

Contact