Vlees als duurzame optie

Allan Savory beargumenteert in deze TED lezing heel overtuigend hoe grazend vee verwoestijning tegen zou kunnen gaan.

De veganist uit het volgende fragment claimt in zijn presentatie de argumentatie van Savory onderuit te halen. Als je goed luistert, zegt hij dat het niet uitmaakt wélk begrazingssysteem je gebruikt. Dat van Savory is niet per se beter dan andere systemen.

Voor zover ik bekend ben met die literatuur, is mijn interpretatie dat íeder systeem beter is dan ‘onbeheerd’ grazen, en die conclusie komt aardig overeen met die van Sheldon Frith.

Periodiek grazen en rusten is dus beter dan, zeg maar, de beesten een stuk land te geven en ze het daarop maar uit te laten zoeken. Met andere woorden, door steeds een stukje van het land intensief te laten begrazen, en de rest te laten rusten, bevorder je de groei van gras en andere planten.
Elaine Ingham legt in haar presentatie uit hoe dat werkt. Hoe periodiek begrazen de groei van planten kan bevorderen.

door: Esther Nederhof

Gerelateerd

Nieuwsbrief

Contact

ga naar boven