Uitvoering preventiebeleid naar gemeenten

Onze vrienden van “Je Leefstijl als Medicijn” brengen het nieuws dat Nederlandse gemeenten een deadline krijgen voor preventieaanpak. Daar is deze week de SPUK-regeling voor gepubliceerd, de financiële uitwerking van het nieuwe Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) van de regering. Van de gemeentes wordt verwacht dat ze de zorgpreventie gaan organiseren, waarvoor ze via de SPUK financiering kunnen aanvragen.

Het ministerie van VWS stopt meer geld in preventie, maar legt de uitvoering nadrukkelijk bij de gemeentes neer. Dat blijkt uit de Kamerbrief over het Gezond en Actief Leven Akkoord die staatssecretaris Maarten van Ooijen deze week publiceerde. Speerpunten zijn o.m. minder roken, minder alcoholgebruik en minder overgewicht. Gemeentes kunnen dan bijvoorbeeld plaatselijke supportgroepen financieren schrijft “Je Leefstijl als Medicijn” over deze SPUK-regeling.

Onder de kop ‘Versterken sociale basis’ doet het GALA iets opmerkelijks: het stuurt (als primeur in de Nederlandse zorg) aan op lokale supportgroepen. “We willen terug naar de nabijheid en de menselijke maat vanuit de lokale sociale basis of de sociale infrastructuur, in samenspraak met de inwoners”, schrijft het Akkoord. “Het gaat om omzien naar elkaar. Een zogenaamde sociale basis die bestaat uit familie, naasten uit het sociaal netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers, het welzijnswerk, burgerinitiatieven (waaronder zelfregie- of zelfhulpgroepen) en andere relevante organisaties die een rol hebben en een individu of een gezin helpt als het nodig is.”

Het lijkt erop dat de overheid heeft ingezien dat lokale initiatieven met onderlinge support ter leefstijlverbetering zoals Gezond Dorp, GezondHelmond, “Het Suikerhuis”[1], Gezond Gorinchem het voordeel bieden van een meer directe impact.

1. “Het Suikerhuis” is een project die “Je Leefstijl Als Medicijn” aan het opzetten is met buurtgerichte multiculturele supportgroepen gericht op diabetes type 2-patiënten die met andere diabetesprogramma’s minder goed worden bediend

Gerelateerd

Nieuwsbrief

Contact

ga naar boven