Podcast TNO Insights #11 – Leefstijl als Medicijn?

Volgens schattingen wordt in 2040 de Nederlandse gezondheidszorg wellicht onbetaalbaar. De oorzaak: steeds kostbaardere traditionele behandelmethodes van welvaartsziekten als diabetes type 2, astma en hart- en vaatziekten. Kunnen radicale veranderingen in de leefstijl van de patiënt de behandeling van welvaartsziekten goedkoper én effectiever maken?

In deze aflevering van de TNO Insights podcast wordt gediscussieerd over de implementatie van leefstijlgeneeskunde in de gezondheidszorg met Hanno Pijl en Suzan Wopereis. Hanno Pijl is professor endocrinologie, en hoogleraar diabetologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Tevens is hij lid van de raad van advies van de Stichting je Leefstijl als Medicijn. Suzan Wopereis werkt als senior onderzoeker systeem biologie bij TNO met een focus op gezondheid.

Leefstijlgeneeskunde

Leefstijlgeneeskunde biedt de kans om de oorzaak van ziekten als type-2 diabetes en hart- en vaatziekten aan te pakken. Om leefstijlgeneeskunde een plek te geven in de zorg is onderzoek nodig. Beter begrip van de persoonlijke oorzaak van een leefstijl-gerelateerde ziekte is nodig om gerichter interventies te ontwikkelen. Binnen het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (L4H) wordt met partners uit de zorg, de overheid en het bedrijfsleven actief samengewerkt aan onderzoek en innovaties om de implementatie van leefstijlgeneeskunde mogelijk te maken.

Luister naar de podcast:

Gerelateerd

Nieuwsbrief

Contact

ga naar boven