Nerd Culture Podcast – Leefstijlgeneeskunde

Gamekings presentator Boris ontvangt in de Nerd Culture Podcast gasten met een fascinatie voor Gaming, Media, Tech, Film, Series, Star Wars, Sport, Bitcoin, Gezondheid en nog heel veel meer.

In de laatste aflevering ontvangt hij Hanno Pijl en Wim Tilburgs.

Ons zorgsysteem stamt eigenlijk nog uit de 19de eeuw … maar de aard van de ziektes is de afgelopen eeuw enorm veranderd. Maar we hebben nagelaten ons zorgsysteem aan te passen: we hebben nog steeds het idee dat we de grote aandoeningen van deze tijd – diabetes, hart – en vaatziekte, depressie, inflammatoire darmziektes – … dat we kunnen wachten totdat mensen ziek worden en dat we dat dan met pillen kunnen oplossen.
Dat is om verschillende redenen denk ik een illusie.

Hanno Pijl

Hanno Pijl

Hanno Pijl

Hanno Pijl is internist-endocrinoloog en hoogleraar Diabetologie in het Leids Universitair Medisch Centrum en was keynote spreker op het Ancestral Health Symposium 2017. Zijn klinische en wetenschappelijke belangstelling gaat speciaal uit naar het verband tussen onze leefstijl en de pandemie van chronische ziekten waarmee wij vandaag geconfronteerd worden.

lees meer …

Mijn passie voor leefstijl en voeding stamt uit de spreekkamer. Er komt een tsunami van leefstijl gerelateerde chronische ziektes op ons af die worden veroorzaakt door samenspraak van erfelijke aanleg en verkeerde leefstijl. Ons “westerse” voedingspatroon speelt daarbij een grote rol. Het stuit mij tegen de borst dat we met medicijnen proberen de schade te beperken, terwijl aanpassing van het voedingspatroon deze ziektes kan voorkomen en omkeren. We weten bovendien steeds beter dat verkeerde voeding een belangrijke rol speelt in het ontstaan van veel andere chronische ziekten, zoals een hartinfarct, beroerte en kanker.

Het wordt hoog tijd dat we ons realiseren dat we onze leefstijl moeten aanpassen om te voorkomen dat we ziek worden. Ik eet zelf vrijwel uitsluitend onbewerkt en ik beweeg zo veel als mijn baan en sociale context dat toelaten.

Leefstijlgeneeskunde op Nerd Culture:

Wim Tilburgs Leefstijlonderzoeker

Wim Tilburgs

Wim Tilburgs, oud vrijwilliger en vriend van Ancestral Health NL, is een man met een missie: hij wil in een land met 1.2 miljoen mensen die lijden aan diabetes type 2 100.000 mensen van die ziekte af helpen. Hij richt zich tegenwoordig met zijn website “Je Leefstijl als Medicijn” en de bijbehorende Facebook groepen vooral op mensen met (beginnende) diabetes type 2 en andere chronische ziekten. Hij is actief online op zoek naar deze mensen om hen te bewegen om door informatie-uitwisseling en mentale ondersteuning van lotgenoten, m.b.v. sociale media, bewust te maken van de alternatieve leefstijl benaderingen die hen van medicatie en ziekte af kunnen helpen.

lees meer …

Met dat doel en die boodschap vindt hij ook de publiciteit – zoals in deze podcasts – die leefstijl verandering in het algemeen en het ketogeen dieet in het bijzonder promoot en zodoende bekender maakt bij een breder publiek. Dat zendingswerk is hard nodig in een land waar artsen “medicijnen gestudeerd hebben” maar tijdens hun studie weinig meegekregen hebben over voeding en daardoor ook weinig bewust nadenken over de invloed van voeding op de werking van het menselijk lichaam in relatie tot de klachten van hun patiënten. Dat zendingswerk is tevens noodzakelijk voor de grote massa waar de helft van inmiddels kampt met overgewicht. Maar wat de mensen niet weerhoudt om de, door reclame beïnvloede, gangbare gedachte te blijven koesteren dat vet eten slecht is voor de gezondheid, maar dat het geregeld consumeren van zoete versnaperingen “moet kunnen”.

Jacqui van Kemenade

Jacqui van Kemenade is gespecialiseerd in Voeding en Leefstijl en Kaderhuisarts Diabetes. Sinds maart 2019 is ze ook bestuurslid van de Stichting Je Leefstijl Als Medicijn.

Lees meer over Jacqui van Kemenade op Je Leefstijl als Medicijn.

De Nerd Culture Podcast.

Gerelateerd

Nieuwsbrief

Contact

ga naar boven