Meer open debat graag

Op de valreep van 2020 nog een oproep voor meer open debat en reflectie omtrent Corona en beleidsvoering. Mattias Desmet stelt dat de brede acceptatie van ingrijpende overheidsmaatregelen het gevolg is van blikvernauwing door massavorming. Maar spelen aan de andere kant van het spectrum van dit debat – door de diverse groepen van mensen gekant tegen deze maatregelen – niet vergelijkbare mechanismen een rol?

Zien we een tweedeling in de maatschappij waarbij beiden kampen – door angst en bewustzijnsvernauwing – niet meer open staan voor de complexiteit van de situatie? Marlies Dekkers en Ad Verbrugge gaan in gesprek met Mattias Desmet en Sam Brokken en beantwoorden vragen van kijkers en luisteraars. Een boeiend, diepgravend filosofisch getint gesprek waarbij zeer relevante en interessante zaken voorbij komen, zoals bijvoorbeeld over hoe mensen in de greep kunnen raken van de angst, over het apocalyptische scenario van “intensieve menshouderij”. Ontstaat er door de rol van experts een soort van technocratie als vervanging van onze democratie? Welke rol spelen de belangen van het medisch-industrieel complex hierin? Hebben politici en experts zich ingegraven in een verstikkend verhaal die ze – uit trots – zonder gezichtsverlies niet meer kunnen verlaten, zelfs als nieuwe wetenschap dat verhaal tegenspreekt?

De wetenschap is tijdens de corona-crisis door de politiek op het schild gehesen, maar daarin schuilt een groot probleem want in de kern zijn maatregelen geen wetenschappelijke vraag want er spelen altijd waarden en rechten mee. Moet de overheid zich niet beter hoeden tegen het overschrijden van de grenzen van liberale grondrechten? Wordt het domein van de vrijheid niet aangetast als fundamentele vrijheidsrechten tijdelijk worden terug gedraaid als in een soort noodtoestand uit naam van de wetenschap? Nu zien we dat zowel het vrije wetenschappelijke – als ook het vrije politieke debat onder druk komt te staan. De dubieuze rol van fact-checkers die bijna altijd het tegendraadse maar zelden het dominante verhaal proberen te ontkrachten. De onzekerheid van de apocalyptische film waarin we terecht zijn gekomen.

Een oproep tot open debat en (zelf)reflectie. Zelfs het thema van leefstijl i.v.m. Corona en chronische ziekten – in de reguliere media redeloos genegeerd – komt nog even langs.

themas die behandelt worden

 1. Vaccins, de vragen die daarover leven. Valt het mee, of valt het je aan?
 2. Overbelaste ziekenhuizen; hoe kunnen we dit begrijpen wanneer dit als argument gebruikt wordt in relatie tot de verregaande maatregelen die ons allen treffen?
 3. De rol die angst speelt. Angst voor het virus, maar ook angst om maatregelen te ondergaan, en angst voor de mate van bereidheid van het publiek om maatregelen te ondergaan. De tango die wetenschap en angst met elkaar dansen.
 4. De rol van politiek in relatie tot de media. Wat is de verhouding tussen politiek en wetenschap? Over de democratie: wat is de aard en de kwaliteit van het huidige debat?
 5. De toekomst: wat staat ons mogelijk nog te wachten, hoe kunnen we ons daarop voorbereiden en wat kunnen mensen zelf doen?

vragen die behandelt worden

 • Wat is de meerwaarde voor mij als gezond persoon om een risico te nemen met vaccinatie? Ik weet dat het risico van het virus heel klein is, dus waarom zou ik dan een experimenteel vaccin willen?
 • Als alle mensen in de risicogroep gevaccineerd zijn dan zou het probleem toch opgelost moeten zijn? Waarom moeten we dan nog die 70% immuniteit bereiken? Waarom moet je dan zo hard het vaccin promoten? Er is toch geen enkele reden mensen te verplichten een vaccin te nemen als eenmaal het probleem van de ICTs onder controle zijn?
 • I.m.v. kritiek op de manier waarop het virus bestreden wordt: wat zou een alternatieve strategie kunnen zijn?
 • Desmet stelt dat de brede acceptatie van ingrijpende overheidsmaatregelingen het gevolg is van blikvernauwing door massavorming. Wat mij echter opvalt is dat aan de andere kant van het spectrum van dit debat de diverse groep van mensen gekant tegen deze maatregelen vergelijkbare mechanismen spelen. Door angst voor vrijheidsbeperking, inkomensverlies, verplichte vaccinatie, een totalitaire staat en/of wetenschappelijk geïnformeerd wereldbeeld, verliezen veel van deze mensen een deel van de realiteit uit het oog en klit men samen in hun eigen media-bubbel. Deelt u deze analyse dat er een zekere symmetrie bestaat tussen beide polen in deze discussie?
 • Kunnen politici die nu overal ter wereld het bekende verhaal vertellen, dit verhaal politiek gezien überhaupt nog wel veranderen? Ze lijken het verhaal nl. onderling ook nog wel in stand te houden.
 • Op dit moment stelt de regering dat de corona-crisis niet het moment is voor fundamenteel politiek debat. Dit is niet open en eerlijk want de regering insinueert hiermee dat de wetenschap ook in bepaalde mate de verantwoording draagt voor het politieke beleid, terwijl er wel degelijk politieke keuzes ten grondslag liggen aan lockdown. Hoe zouden de politiek en wetenschap zich beter tot elkaar kunnen verhouden in een evt. volgende crisis. Wat is er mis gegaan in deze verhouding met deze huidige crisis, en waarom legitimeert de wetenschap eigenlijk de politieke keuzes die gemaakt worden?
 • Hoe kan ik als apotheker actief meewerken aan het bijbrengen van verruimend inzicht bij de patiënten en artsen van verzorgings- of woonzorg-huizen?
 • Hoe kan de afloop van de corona-crisis er mogelijk uit zien?

Links


Video van Artsen Covid Collectief n.a.v. de brandbrief waarin artsen oproepen tot een open debat om tot beter coronabeleid te komen. Verstandige mensen die in alle redelijkheid hun positie met argumenten omkleden.


De onthutsende gelijkenis tussen Corona en de Mexicaanse griep

Er zijn grote gelijkenissen tussen corona en de Mexicaanse griep. Journalist Daan de Wit laat clips zien van een VPRO-uitzending uit 2013 over de Mexicaanse griep, gemaakt op basis van zijn boek uit 2010 “Dossier Mexicaanse griep”, en voorziet deze van commentaar.

Gerelateerd

Nieuwsbrief

Contact

ga naar boven