Het vierde Nederlandse AHS was een succes! Wie helpt het vijfde te organiseren?

Afgelopen weekend vond het vierde Nederlandse Ancestral Health Symposium plaats in Velp. De sfeer was weer goed, de lezingen interessant, de workshops activerend en de lunch heerlijk! Van een aantal mensen kregen we zelfs te horen dat dit symposium het beste was tot nu toe. Dat vond ik interessant, omdat we niet echt iets anders gedaan hadden. Of toch wel?

Ik kan twee dingen bedenken. Ten eerste is het bij de twee voorlaatste symposia, dus Leiden en Maastricht, niet gelukt om accreditatie voor artsen te krijgen. Voor dit symposium in Velp hebben we die wens van tevoren losgelaten. We hebben geen accreditatie aangevraagd. Waarschijnlijk hebben we ons daardoor vrijer gevoeld om een programma neer te zetten dat wíj interessant vonden, in plaats van rekening te houden met wat een accreditatiecommissie mogelijk van het programma zou kunnen vinden. Blijkbaar had dat een goede uitwerking!

De tweede wijziging ten opzichte van voorgaande edities is het besluit van het huidige bestuur om de organisatie van een volgend symposium niet meer op ons te nemen, maar op zoek te gaan naar een nieuw organisatiecomité. Ik heb dat tijdens het symposium goed gemerkt. Doordat ik de ambitie om een terugkerend symposium te organiseren heb losgelaten, kon ik veel meer genieten van de dag. Ik heb me geen moment afgevraagd hoe we bij een volgende editie kunnen voorkomen dezelfde steekjes te laten vallen als in Velp en dat geeft ruimte om te genieten. Het zou natuurlijk kunnen, dat een aantal deelnemers dat ook gevoeld heeft.

De wens bestond al langer om een stapje terug te doen en geen kartrekker meer te zijn. Afgelopen jaar hebben we daarom twee nieuwe (kandidaat) bestuursleden verwelkomd, maar helaas namen zij snel ook weer afscheid. Het bleek lastig om zich snel in te werken en zich thuis te voelen in een groep die al meerdere jaren samenwerkt. Achteraf denk ik dat de huidige vrijwilligers, en dan spreek ik in ieder geval voor mijzelf, onvoldoende in staat waren om los te laten, waardoor er te weinig ruimte kwam voor nieuwe mensen. Het lijkt daarom voor de hand liggend om het stokje over te dragen aan een nieuw bestuur dat haar eigen koers bepaalt. Uiteraard zullen wij hen inwerken en daarna desgevraagd bijstaan met raad en daad.

Wat voor mensen hebben we nodig?

Communicatie

We hebben een hoofd communicatie nodig die verantwoordelijk is voor alle communicatie, zowel intern (notulen, communicatie met vrijwilligers) als extern (website, nieuwsbrief, sociale media en contacten met sprekers, experts, deelnemers, sponsors en bloggers). Dat hoeft het hoofd communicatie natuurlijk niet allemaal zelf te doen. Op dit moment hebben we Bram die de website bijhoudt, Birgit die de nieuwsbrieven verzorgt en Robert die contact onderhoudt met de verschillende vakbladen en beroepsverenigingen.

Programma

We hebben ook een hoofd van de programmacommissie nodig, die een programmacommissie samenstelt (momenteel bestaat die uit Birgit, Marcel, Remko en mijzelf), het thema vaststelt, ervoor zorgt dat potentiële sprekers en experts hun ideeën voor lezingen en workshops in kunnen dienen en die eindverantwoordelijk is voor het programma.

Organisatie

En we hebben een financieel verantwoordelijke nodig, die niet alleen verantwoordelijkheid neemt voor de financiële administratie, maar ook voor de locatie, de catering en sponsoring.
Wil jij overwegen één van die nieuwe kartrekkers te zijn? Laat het weten! Dat kan via een berichtje op mijn blog of via een e-mail aan info@ancestralhealth.nl. Dan brengen wij je in contact met andere enthousiastelingen en maken een afspraak om jullie te helpen een goede start te maken.

door: Esther Nederhof

Dit artikel is eerder gepubliceerd in: Voeding & Psyche

Gerelateerd

Nieuwsbrief

Contact

ga naar boven