GGD de uitgeklede frontlinie

Jarenlang is door lokale overheden bezuinigd op de kosten van Gemeentelijke Gezondheidsdiensten, de GGD’en, nadat zij in de jaren tachtig zelfstandig verder moesten zonder financiële rijksbijdrage. Deze bezuinigingen en decentralisaties hebben de GGD’en uitgeput, wat pijnlijk duidelijk wordt in de haastige improvisatorische wijze waarop de corona bron- en contactonderzoeken uiteindelijk tot stand komt.

De incapabele testcapaciteit en het ontbrekend bron- en contactonderzoek van de GGD’en zal, zeker aan het begin van de corona-pandemie uitbraak in Nederland, mensenlevens hebben gekost. Dit gebrek aan daadkracht en onvermogen van de overheid in visie en aansturing moet haast wel aanzienlijk bijgedragen hebben aan de verdeeldheid in het land onder de mensen die je nu ziet (over nut en noodzaak van de te volgen regels en maatregelen ter voorkoming van Covid-19 virus verspreiding).

Hoe kan het dat GGD’en verspreid over Nederland al maanden wisten wat er moest gebeuren en Nederland als een van de laatste Europese landen begon met grootschalig bron- en contactonderzoek? In het artikel “De ja-knikkers van Hugo” van De Groene Amsterdammer wordt het onderzoek van De Groene Amsterdammer en platform voor onderzoeksjournalistiek Investico uit de doeken gedaan waaruit blijkt dat Nederland geen landelijke crisisstructuur heeft om epidemieën te bestrijden, iets waar de Raad van State al in 2009 voor waarschuwde. De minister is volledig afhankelijk van 25 uitgeklede Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en). Zij moeten met behulp van een WhatsApp-groep, een kleine koepelvereniging en hulp van de brandweer en het leger de pandemie eronder krijgen. Aansturing van de minister komt laat, is onduidelijk en soms zelfs volkomen onrealistisch, waardoor cruciale maatregelen tegen corona onnodige vertraging oplopen.

Wij weten al lang dat we straks een legertje nodig hebben voor bron- en contactonderzoek, maar iedereen is bezig met een app. Of dat erg is weet ik niet, maar het kost tijd.

Links

Gerelateerd

Nieuwsbrief

Contact

ga naar boven