Gezocht: deelnemers Eten voor de Wetenschap 2.0

Voor ‘Eten voor de Wetenschap 2.0’ zoeken onderzoekers van de RUG (in samenwerking met Van Hall Larenstein, Certe, NewNexus en BytesNet) mensen die gedurende zes maanden hun voedingspatroon aan willen passen voor verbetering van hun algehele gezondheid. Hierbij wordt specifiek onderzocht welke aanpassingen het beste resultaat hebben, en of bepaalde eigenschappen van deelnemers een voorspellende waarde kunnen hebben op de effectiviteit van voedingsaanpassingen op gezondheidsverbetering.

Zelfverkozen aanpassingen in het voedingspatroon

In het eerste ‘Eten voor de Wetenschap’ onderzoek is aangetoond dat aanpassingen in voedingspatroon die deelnemers zelf hebben verkozen de algehele gezondheid kunnen verbeteren en zo mogelijk welvaartsziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten of depressie terug kunnen dringen. Het is echter lastig om een nieuw voedingspatroon op de lange termijn vol te houden. Daarom kan persoonlijk advies over wat je moet eten helpen. Dit nieuwe onderzoek is een eerste stap om te identificeren wie dan welk advies zou moeten krijgen.

Omdat mensen met (licht) overgewicht een groter risico hebben op het ontwikkelen van welvaartsziekten dan mensen zonder overgewicht, wordt bij hen gemeten welke invloed een verandering van voedingspatroon kan hebben op de algemene gezondheid en of individuele eigenschappen hier een rol in spelen.

Deelnemers

Voor dit onderzoek zijn zoveel mogelijk deelnemers nodig. Iedereen boven de 18, met (licht) overgewicht (BMI > 25), die zes maanden zijn voedingspatroon aanpast kan meedoen. Gedurende de zes maanden worden wekelijks vragenlijsten via een app ingevuld en er wordt drie maal op locatie in Groningen gemeten.’

logo eten voor de wetenschap

Gerelateerd

Nieuwsbrief

Contact

ga naar boven