Gevolgtrekkingen uit PCR-testen

Polymerase Chain Reaction (PCR) is een snelle en zeer gevoelige methode om uit kleine hoeveelheden genetisch materiaal specifiek één of meer gedeeltes te vermenigvuldigen die dan geanalyseerd kunnen worden. GGD’en in Nederland gebruiken de PCR-techniek o.m. voor het aantonen van de aanwezigheid van sporen van het Covid-19 virus.

Deze PCR-techiek kan toegepast worden als globale test met test-monsters van rioolwater, of individueel met een wattenstaaf waarbij een uitstrijkje genomen wordt uit neus en keel. Dit wordt naar een laboratorium gestuurd voor de PCR-test. Het duurt ongeveer 24 tot 48 uur na monsterafname voordat een uitslag bekend is bij de patiënt. De procedure op het laboratorium kost 4-8 uur. Drs. Mario Ortiz Buijsse waarschuwt in een podcast van Café Weltschmerz voor vergaande gevolgtrekkingen die verbonden dreigen te worden aan uitslagen van PCR-testen.

Diederik Gommers stuurde een bericht aan Drs. Mario Ortiz Buijsse via LinkedIn. In dat bericht gaf hij aan, het eens te zijn met hem, dat de PCR-test waarmee we Covid-19 tetsen bij mensen, niets zegt over de klinische implicaties en het eventuele ziekteverloop. Sterker nog, volgens Biochemicus Ortiz, is het veelal een klein stukje schroot en een – niet actief en in minuscul kleine getalen aanwezig – dood virusdeelje.

Diederik Gommers herkent kritiek op gebruik PCR-testen

Interview met deskundige Ortiz, over de waarde en betekenis van de PRC test methode en de rampzalige gevolgen ervan. Aan de orde komt het bericht van Diederik Gommers en de ontwijkende antwoordenen van Jaap van Dissel tijdens de technische briefing. En een analyse van de technische briefing van de NOS op 11 aug jl. waar kamerleden vragen konden stellen aan het RIVM en de GGD.

We hebben de verkeerde afslag genomen, en in die verkeerde afslag zijn we bezig met het plaatsen van extra zebrapaden en paaltjes langs de weg …

Problemen met PCR-Tests SARS-CoV-2

Dr. Wolfgang Wodarg en prof. Dr. Ulrike Kämmerer legt de functionaliteit en vooral de problemen van de SARS-CoV-2 PCR-test uit (in het Duits).

Is het een grote misleiding van het RIVM?

Column van Pierre Capel.

Op basis van bewust (?) achtergehouden informatie wordt het kabinet al maanden onvolledig geïnformeerd. Alle grondslag ontbreekt om het voorgestelde destructieve beleid met onomkeerbare gevolgen uit te blijven rollen.

Pierre Capel maakt in zijn column duidelijk hoe je op eenvoudige wijze de beschikking krijgt over internationaal gepubliceerde wetenschappelijke artikelen. Zo leer je dat er al circa 3100 artikelen gepubliceerd zijn over de transmissie via aerosols. En zo vind je ook zonder enige moeite het artikel dat door het RIVM zelf gepubliceerd is in 2010. Hieruit volgt dat toen al bekend was bij het RIVM dat verspreiding via aerosols 20 maal groter is dan via druppels. Ondanks het feit dat deze internationale publicatie alle informatie geeft om niet alleen gedegen beleid te bepalen, maar vooral verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt stug volgehouden dat social distancing, gebaseerd op onderzoek uit 1930, de sleutel naar de oplossing is.

Casedemic

Volgens Ivor Cummings is de corona epidemie afgenomen en vervangen door een irrationeel, onwetenschappelijke “Casedemic”.

https://www.youtube.com/watch?v=FU3OibcindQ

Links

Gerelateerd

Nieuwsbrief

Contact

ga naar boven