Dr. Aseem Malhotra – Gijzeling van de medische wetenschap door de farmaceutische industrie

Dr. Aseem Malhotra is een consultant-cardioloog en gasthoogleraar (op bewijs gebaseerde) geneeskunde. Hij is een wereldberoemde expert in de preventie, diagnose en behandeling van hartziekten. Hij is een van de oprichters en leidende campagnevoerder van “Action on Sugar” die de nadruk legde op de schade veroorzaakt door overmatige suikerconsumptie in het Verenigd Koninkrijk, met name de rol ervan bij diabetes type-2 en obesitas.

Wetenschapsjournalist Gary Taubes beschrijft Aseem Malhotra als iemand die “waarschijnlijk meer heeft gedaan in het VK om gezond verstand te injecteren in de voedingswetenschap en het debat in de farmaceutische industrie dan welk menselijk wezen dan ook”. Zijn kritiek op de Covid-19 pandemie aanpak, zoals het blinde vertrouwen in onvolledig geteste mRNA injecties die voor vaccins moeten doorgaan, ligt volledig in het verlengde van zijn kritiek op de gijzeling van de medische wetenschap door de farmaceutische industrie in het algemeen. In dit verband mag niet onbenoemd blijven dat hijzelf ook in eerste instantie niet kon geloven dat een “vaccin” schade kon veroorzaken, en heeft de injectie dan ook zelf genomen.

“We have pulled vaccines in the past for much less, we have got the highest level quality of data, saying this is 1 in 800 at least ~ this vaccine needs to be suspended completely”

Des te moediger dat hij daar nu op terug komt en in het geweer komt tegen – niet alleen de farmaceutische industrie – maar ook de medische wetenschap en beroepspraktijk waar hij zelf ook deel van uitmaakt. Een persoonlijk element in zijn ontwikkeling tot corona-beleid criticus is het tragische vroegtijdig overlijden van zijn eigen vader die – zoals bleek uit atopsie onderzoek – mede als gevolg van mRNA-vaccinatie schade vervroegd om het leven is gekomen. Dit persoonlijk drama wordt niet sentimenteel door hem uitgevent maar, zoals hij zelf zegt, is hij nu zijn enig overgebleven pleitbezorger.

Zijn intelligentie en kwaliteiten als communicator / openbare spreker worden al snel duidelijk wanneer je een interview met hem ziet, of kijkt naar een van zijn presentaties. Bewonderenswaardig is hoe weloverwogen en welbespraakt hij blijft. De uitgebreide studie van zijn hand getiteld “Curing the pandemic of misinformation on Covid-19 mRNA vaccines through real evidence-based medicine” laat zien dat hij bepaald niet over een nacht ijs gaat.

Fragmenten uit een van zijn presentaties:
Bret Weinstein praat met Dr. Aseem Malhotra in de ‘Darkhorse Podcast’:

Conclusies onderzoek

  • Er kan niet worden gezegd dat de toestemming om deze injecties te ontvangen volledig geïnformeerd was, zoals ethisch en wettelijk vereist is. Een pauze en herwaardering van het wereldwijde vaccinatiebeleid voor COVID-19 had al veel eerder moeten komen.
  • Er is een sterk wetenschappelijk, ethisch en moreel argument om aan te nemen dat de huidige toediening van het COVID-vaccin moet worden stopgezet totdat alle ruwe gegevens aan een volledig onafhankelijk onderzoek zijn onderworpen. Kijkend naar de toekomst moeten de medische – en volksgezondheids-beroepen deze tekortkomingen erkennen en de besmette financiële ondersteuning van het medisch-industriële complex mijden. Het zal veel tijd en moeite kosten om het vertrouwen in deze instellingen te herstellen, maar de gezondheid – van zowel de mensheid als de medische beroepsgroep – hangt ervan af.

Links

Gerelateerd

Nieuwsbrief

Contact

ga naar boven