Bloedstolsel Mysterie

Om te voorkomen dat je bij een klein wondje al helemaal doodbloedt, vormt je bloed een stolsel om zo de wond te verstoppen. Als dat niet in een wond gebeurt maar ‘spontaan’ in je bloedvaten, heb je een probleem: dan kan juist de ader of slagader verstopt raken. Afhankelijk van de plek en de grootte kan dat levensbedreigend zijn.

Bij veel gevorderde patiënten die geïnfecteerd zijn met het covid-19 coronavirus worden bloedstolsels in bloedvaten aangetroffen wat de medische wetenschap voor raadsels stelt. Deze bloedstolsels in het bloed kunnen leiden tot longembolie; d.w.z. verstoppingen in bloedvaten waardoor er een gebrek aan zuurstof in het bloed ontstaat, wat weer leidt tot benauwdheid. Dit compliceert de ziekte wanneer (zeker bij reeds aanwezige ontstekingen in het lichaam) de zakjes in de longen zich vullen met vloeistof of etter, en deze bloedstolsels voorkomen dat er zuurstofrijk bloed doorheen stroomt.

Nederlandse trombose-onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum haalden het wereldnieuws met een publicatie over een belangrijk inzicht: covid-19 patiënten op de intensive care hebben opvallend vaak hevige bloedstollingen. Van de 184 patiënten die ze onderzochten hadden er 25 een potentieel dodelijke longembolie en 6 anderen een stolsel op een andere plek in het lichaam. Alles bij elkaar opgeteld – met een zgn. cumulatieve incidentie, waarbij het voorkomen van een ziekte over een bepaalde tijdsperiode wordt berekend – had zelfs meer dan dertig procent van de patiënten een vorm van trombose, wat een ongehoord hoog percentage is.

… als honderdduizend mensen milde corona-klachten hebben, zal een deel hier wel degelijk mee te maken hebben. Als er dan een knik in het ziekteverloop zit, ineens iets niet goed gaat, denk dan ook aan trombose, en onderzoek het.

Von willebrandfactor hypothese

Bevindingen uit autopsies van overleden Covid-19 Patiënten lijkt bovenstaande hypothese te ondersteunen

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat COVID-19 een diepgaande invloed heeft op het endotheel (de bekleding van bloedvaten), wat de waargenomen bloedstolsels die verband houden met deze pandemie kan verklaren. Roger Seheult, MD van medcram.com bespreekt nieuw onderzoek van de Lancet naar coagulopathieën (stollings- of bloedingsproblemen) in COVID-19 en legt uit hoe reactieve zuurstofsoorten (ROS) het toneel kunnen vormen voor stolling.

Over twee recente artikelen in de Lancet. Een daarvan betreft megakaryocyten en trombocyten van bloedplaatjes die bij autopsie worden gevisualiseerd bij patiënten met COVID-19. Het andere artikel beoordeelt nieuwe gegevens over prognostische factoren die samenhangen met sterfterisico en ziekteprogressie in COVID 19

Speelt bloedgroep een rol bij Covid-19?

Links

Foto door Paweł Czerwiński

Gerelateerd

Nieuwsbrief

Contact

ga naar boven