Introductie 2016

Introductie

Vraag tien mensen wat ze het aller belangrijkst vinden in het leven en acht of negen van hen zullen zonder aarzelen ‘gezondheid’ noemen. Volop kunnen participeren in de maatschappij, niet worden gehinderd door fysieke of geestelijke beperkingen en tot op hoge leeftijd fit, scherp en energiek blijven, dat is wat iedereen wil. Maar hoewel we dankzij de verworvenheden van de moderne geneeskunde steeds ouder worden, neemt de ziektelast hand over hand toe. Diabetes, overgewicht, hart- en vaatziekten, osteoporose, parodontitis, kanker, auto-immuunziekten en psychiatrische aandoeningen komen steeds vaker voor, en op steeds jongere leeftijd. Slechts een klein deel van de toenemende ziektelast kan worden verklaard door de vergrijzing. Deze zorgwekkende ontwikkeling heeft niet alleen grote gevolgen voor de kwaliteit van leven, zij trekt ook een zware wissel op de economie. Sommige berekeningen voorspellen dat de gezondheidszorg binnen afzienbare tijd onbetaalbaar wordt. Hoewel steeds meer bedrijven en overheidsinstellingen vergaande preventieprogramma’s inzetten, lijken die volgens een recente analyse slechts bescheiden effecten te sorteren.

De evolutionaire benadering

Zijn nieuwe medische interventies onze enige hoop? De geschiedenis van de mens leert ons dat dit hoogstwaarschijnlijk niet het geval is. Wanneer onze leefomstandigheden plotseling sterk veranderen, ontstaan mismatches en neemt het risico op ziekte fors toe. De evolutionaire geneeskunde probeert met behulp van diverse disciplines – denk aan antropologie, archeologie, pathologie, genetica, fysiologie en vergelijkende anatomie – uit te zoeken hoe onze evolutionaire leefomgeving eruit zag. De evolutionaire geneeskunde identificeert leefstijlfactoren die een potentiële mismatch vormen en onderzoekt wat er gebeurt wanneer die mismatches gecorrigeerd worden. Uit een snel groeiend aantal kleine, maar goed uitgevoerde onderzoeken blijkt dat zulke vanuit een evolutionair perspectief gekozen interventies opvallend krachtig werken, vaak veel beter dan de effectiefste medicijnen. Diabetes type 2, volksziekte nummer 1, reageert bijvoorbeeld extreem goed op eliminatie van voedingsmiddelen die voor de introductie van de landbouw nergens op grote schaal werden geconsumeerd. Sommige deelnemers aan het geslaagde project KeerDiabetesOm, dat is gebaseerd op evolutiegeneeskundige inzichten, konden hun medicatie stoppen. Het preventieve potentieel van op tijd doorgevoerde evolutiegeneeskundige (leefstijl)maatregelen is vermoedelijk nog aanzienlijk groter.

Het Nederlandse Ancestral Health Symposium

In de zomer van 2014 vatte bewegingswetenschapper Esther Nederhof, als onderzoeker werkzaam op de afdeling Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen, het idee op om een Nederlands Ancestral Health Symposium te organiseren. Dit om onderzoekers de mogelijkheid te geven elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen uit te wisselen en om het evolutionair geneeskundige perspectief voor een breder publiek toegankelijk te maken. Binnen korte tijd had Esther een groep bevlogen en goed ingevoerde vrijwilligers om zich heen verzameld. De Amerikaanse oerversie van het AHS is al sinds 2011 een groot succes. Het eerste Nederlandse Ancestral Health Symposium werd in 2015 georganiseerd, en was eveneens een groot succes.

Dezelfde groep vrijwilligers is op dit moment bezig het tweede Nederlandse Ancestral Health Symposium te organiseren. Dit zal worden gehouden in het Leids Universitair Medisch Centrum en wordt georganiseerd in samenwerking met prof. dr. Hanno Pijl, diabetoloog in het LUMC en met dr. José Joordens van de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden.Darm en vuur zijn de thema’s van dit symposium. Prof. dr. AlessioFasano en prof. dr. Wil Roebroeks zijn de keynote speakers.

Wees er snel bij

Naast de twee keynote speakers zullen diverse wetenschappers, artsen, diëtisten en bewegingsspecialisten uiteenlopende aspecten van de evolutiegeneeskunde belichten, middels lezingen en clinics. Daarnaast zullen diverse auteurs hun boek signeren en zullen er diverse commerciële stands te vinden zijn. Kortom, het Nederlanse Ancestral Health Symposium is een must voor iedereen die ook maar enige belangstelling heeft voor het waarom van ziekte en gezondheid. Meld je snel aan, in 2015 was het symposium uitverkocht.

Tot ziens in Leiden! Volg deze site voor updates omtrent het programma of abonneer je op de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

Contact

ga naar boven