De vrijwilligers

Sinds medio 2014 staat gezondheid vanuit evolutionair perspectief aan de basis van mijn leven. Dankzij de Ancestral Health Stichting Nederland ontmoet ik mensen met wie ik deze basis deel.
Ik vind het heel zinvol om een bijdrage aan de activiteiten van de stichting te kunnen leveren. Dit heb ik aanvankelijk gedaan als sponsorwerver en penningmeester, en nu doe ik dat als voorzitter.


Ik werk bij een pensioenverzekeraar en doe daarnaast de boekhouding voor mijn man die werkt als ZZP’er. Zeker voor een organisatie als AHS doe ik graag het penningmeesterschap erbij.

Wij eten sinds 2015 volgens het Paleo principe. Omdat ik al na 2 maanden een enorme verbetering van mijn gezondheid had bereikt, ben ik enorm onder de indruk geraakt van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Ik ben me dan ook verder gaan verdiepen in voeding en gezondheid. Ik heb inmiddels de opleiding orthomoleculair voedings- en suppletieadviseur gedaan en mijn diploma medische basiskennis gehaald. Binnenkort ga ik aan de slag met de opleiding voor orthomoleculair epigenetisch therapeut.


In het dagelijks leven werk ik als lector, als zelfstandig leefstijladviseur en ben ik moeder van twee jongens. Ik ben de initiatiefnemer van het eerste Nederlandse Ancestral Health Symposium.

Ik doe sinds 2013 onderzoek naar de relatie tussen voeding en gezondheid vanuit evolutionair perspectief. Ik ben daarmee begonnen, omdat een verandering naar oervoeding voor mijn eigen gezondheid ontzettend veel betekende. Ik kreeg mijn migraine vrijwel helemaal onder controle, had meer energie en minder last van buikpijn en opgeblazen buiken. Omdat ik het belangrijk vind dat deze kennis toegankelijk is voor iedereen, deel ik mijn kennis met vanuit mijn rol als zelfstandig leefstijladviseur en zet ik me als vrijwilliger in voor Ancestral Health Nederland.


Ik ben journalist voor verscheidene kranten en tijdschriften en schrijf vooral over (sport)medische onderwerpen. Hoewel ik mijn berichtgeving neutraal houd, ben ik er als persoon van overtuigd dat ziekte en gezondheid het best vanuit evolutionair perspectief bestudeerd kunnen worden. Ik zie de mens als een weliswaar uniek zoogdier, dat net als alle andere dieren onderhevig is aan de wetten van de evolutie. Sinds ongeveer 1996 doe ik mijn best om te leven als een jager/verzamelaar in de 21ste eeuw. Ik jaag gewoon bij de Aldi, draag geen berenvel, heb een blog en zit op twitter. Voor AHS help ik sprekers aan te trekken, schrijf ik teksten en speel ik vliegende kiep.


Gelukkige medewerkers zijn productieve medewerkers! Daarom vind ik het fijn dat ik in mijn werk bedrijven kan helpen om hun medewerkers gelukkiger te maken, door ze te adviseren over slim werken en slim reizen. Aangestoken door het werk van Tim Ferriss, heb ik steeds meer interesse in levens- en lichaamshacking. De invloed van voeding, beweging en slaap op lichaam en geest, wordt mij daardoor steeds duidelijker. Sindsdien probeer ik mijn leven steeds meer in te richten vanuit een evolutionair perspectief. Binnen AHS zorg ik met name voor de interne samenwerking van alle vrijwilligers.


In mijn werk als huisarts bekroop me het gevoel dat ik brandjes aan het blussen was. Ik wilde juist brand leren voorkómen. Salutogenese (oorsprong van gezondheid) had altijd al mijn interesse, maar in mijn opleiding en werk lag de nadruk op het bestuderen van ziekte, de pathogenese. Mosterd na de maaltijd, wat mij betreft.Na aanvullende opleidingen opende ik een praktijk waar ik mensen help hun gezondheid terug te winnen. Wat blijkt: de oplossing ligt vaak in onze evolutionaire natuur…..

Daarnaast ben ik moeder, werk ik als docent aan de huisartsenopleiding, verzorg ik kookworkshops en geef ik adviezen aan organisaties en instellingen omtrent gezondheid en salutogenese. Ik heb me voor dit Ancestral Health Symposium met veel plezier ingezet voor een aantal regel-zaken en de invulling van het programma.


‘Het zit nu eenmaal in mijn genen’ zei ik een paar jaar geleden als mensen me vroegen hoe het met mijn reumatische klachten ging.
Inmiddels weet ik wel beter. Ja het zit in mijn genen. Maar het was mijn leefstijl – epigentica – die de trigger was.
Door op integrale wijze mijn leefstijl aan te passen heb ik de regie over mijn gezondheid weer terug. Ik weet wat ik moet doen en laten om in balans te blijven. Ik ben er zelfs door gepassioneerd geraakt. Ik wil mensen zelf de regie (terug) laten nemen en laten ervaren wat er gebeurd met je vitaliteit als je aan de gebieden FQ, IQ, EQ en SQ werkt. Dit, in combinatie met de passie om te coachen en trainen, heeft er toe geleid dat ik tegenwoordig werk als integrale coach en trainer op gebied van leefstijl en vitaliteit.
Het vrijwilligerswerk voor AHS sluit hier mooi bij aan. Mijn communicatie en marketing achtergrond zijn praktisch bij de sponsorwerving waar ik mij onder andere mee bezig houd. Het is fijn om te zien hoeveel kennis er in deze club circuleert met bevlogen mensen die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben; een vitaler Nederland!


Ik ben freelance wetenschapsjournalist. De laatste jaren verdiep ik me vooral in wetenschappelijke controverses, met name op het gebied van milieu en klimaat. Voeding heeft sinds een paar jaar ook mijn persoonlijke interesse omdat een paar eenvoudige wijzigingen in mijn dieet (minder suiker en brood) mijn gezondheid ten goede kwamen. In de voorbereiding van het congres houd ik me bezig met het programma en met de pr.


Ongeveer 26 jaar geleden kreeg ik diabetes. De reguliere gezondheidszorg biedt alleen het onder controle houden van deze sluipende ziekte met medicatie. De motivatie om als vrijwilliger mee te werken aan het tot stand komen van AHS-NL was het inzicht, dat welvaartsziektes kunnen worden behandeld én voorkomen door te eten en leven volgens de oeroude biologie van de mens. Door dat toe te passen ben ik de laatste 4 jaar behoorlijk opgeknapt. Dat gun ik iedereen! Ik houd me voor de AHS-NL bezig met promotie- en marketingzaken. Spread the news!


Robert de Vos, 37 jaar, wonend in Rijswijk (ZH). Door mijn werkervaring in de gezondheidszorg en mijn interesse voor evolutionaire geneeskunde, ben ik ervan overtuigd geraakt dat ziektelast kan worden teruggedrongen door het aannemen van een levensstijl die past bij de voorwaarden waaronder wij mens werden. Het veranderen van het paradigma waarmee we nu chronische ziekten behandelen is een must om de toegenomen chronische ziektelast om te keren. Voor de AHS ben ik actief in de promotie en de content van de  website, blogs en nieuwsbrieven.


Er zijn veel zaken die op gezondheid en welbevinden van invloed zijn: slaap, beweging, voeding, samenzijn, etc. Los gezien lijkt dit weinig met elkaar van doen te hebben. Door het inzetten van de evolutietheorie ontstaat er een raamwerk waaruit zaken veel beter verklaard kunnen worden. Puzzelstukjes lijken op hun plaats te vallen. Dit fascineert me.  De vraag die hieruit voortvloeit is wat zijn de evolutionaire minimale vereisten voor een maximale gezondheidswinst?  Ook ben ik geïnteresseerd in de (culturele) geschiedenis van voedsel. Daarnaast ben ik werkzaam als beleidsmedewerker, museumdocent en rondleider.


Nadat ik uit persoonlijke ervaring heb mogen ervaren hoe ik door middel van leefstijlaanpassingen gebaseerd op een visie vanuit een evolutionair perspectief spectaculaire positieve gezondheidswinst heb behaalt, wil ik deze ervaringen graag delen met de chronisch zieke medemens. Deze visie en doelstellingen vind ik ook terug bij de stichting Ancestral Health Nederland. Daarom zet ik mij nu in als vrijwilliger en houdt ik me bezig met marketing, SEO en social media.


Nadat ik met behulp van simpele levensstijlveranderingen een aantal relatief kleine, maar vervelende fysieke ongemakken heb kunnen verhelpen, ben ik geïnteresseerd geraakt in onderwerpen als voeding, beweging en slaap.  Het was voor mij een openbaring om te merken dat ik mijn gezondheid zelf positief kon beïnvloeden en dat het in mijn geval niet slechts een kwestie van pech of erfelijkheid was. Ik vind het belangrijk dat deze kennis verspreid wordt en zoveel mogelijk mensen ervan kunnen profiteren. Aangezien ik freelance webdesigner ben, zag ik de kans mijn steentje hieraan bij te dragen door de realisatie van deze website op me te nemen.


Webdesign en – development zijn mijn passie en voor deze website onderhoud ik de frontend code. Ruim twintig jaar geleden heeft een levensstijl verandering d.m.v. een suikervrij dieet me weer gezond gemaakt, en ik weet dat velen anderen daar ook baat bij zouden hebben. Interessant vind ik ook “het verlangen” voor een wetenschappelijke onderbouwing vanuit de evolutietheorie van gezonde voedings en – levensstijlen. Dat is wat mij betreft niet een doel op zich, maar meer een persoonlijke zoektocht die nooit ophoudt. Dat is denk ik ook waar Ancestral Health voor staat, en daar wil ik graag aan bijdragen.


Nieuwsbrief

Contact