Anouk Willems

Anouk Willems

Anouk is na een master Biomedical Sciences nu promovendus bij Van Hall Larenstein en de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is momenteel bezig met onderzoek naar de effecten van verschillende voedingspatronen op mentale en fysieke klachten en het darmmicrobioom. Dit onderzoek is een citizen science project, oftewel de algemene bevolking voert het onderzoek uit en iedereen kan meedoen.

Workshop voedingsonderzoek “in het wild”: Hoe pak je dat aan?

De meeste voedingsonderzoeken die gedaan worden, zijn streng gecontroleerd, deelnemers krijgen eten of geld voor eten van de onderzoekers om er voor te zorgen dat ze aan het voorgeschreven voedingspatroon voldoen. Maar wat is dan het effect als mensen dat voedingspatroon thuis gaan volgen? Welke resultaten mogen er dan verwacht worden? Dit is precies wat er gemeten wordt in het onderzoek Eten voor de Wetenschap. Ik wil jullie meenemen door het proces van het opzetten tot het analyseren van dit onderzoek en de discussie aangaan hoe we om moeten gaan met dit soort data. Wat kunnen we ervan leren?

16:00 – 17:00 | workshop

Nieuwsbrief

Contact

ga naar boven