Remko Kuipers

Het Oerdieet

Ongeveer 6 miljoen jaar geleden had de mens een laatste gemeenschappelijke voorouder met de chimpansee. Sindsdien is de mens zijn eigen gang gegaan, waarbij de eerste 5,99 miljoen jaar een voeding uit jagen en verzamelen op het menu stond. Pas in de afgelopen 10.000 jaar is daar met toenemende snelheid verandering in gekomen. Eerst de landbouw, nadien de industriële revolutie en de introductie van fastfood. Deze veranderingen hebben zich zo snel voltrokken dat evolutie (aanpassing aan de omgeving) dit niet allemaal heeft kunnen bijbenen. Zo zijn bepaalde bevolkingsgroepen inmiddels redelijk aangepast aan de levenslange consumptie van zuivel, maar niet elke bevolkingsgroep en laat staan elk individu. Sommige veranderingen in onze leefstijl hebben pas zo kortgeleden plaatsgevonden dat genetische veranderingen helemaal nog niet te verwachten zijn en het is maar de vraag of epigenetische aanpassingen een optimale gezondheid kunnen ondersteunen.

Remko Kuipers (1980) studeerde farmacie en geneeskunde en promoveerde in 2012 op zijn onderzoek naar de samenstelling van ons Oerdieet. Die kennis, gecombineerd met bevindingen omtrent de (on)gezondheid van allerhande voedingsmiddelen uit de recente literatuur combineerde hij om tot aanbevelingen voor een voedselpatroon te komen, wat in onze huidige samenleving het beste aansluit op onze steentijdgenen. Kuipers deed zijn onderzoek samen met onder andere Loren Cordain, de schrijver van The Paleodiet, en net als bij Cordain is voor Kuipers de evolutie het fundament van zijn verhaal.

Oerdieet en Oergezond

Kuipers schreef twee boeken over zijn promotie-onderzoek. Oerdieet is de encyclopedie, waarin alle details, voors en tegens van vele voedingsmiddelen zijn terug te vinden, gestaafd door honderden referenties. Een echte aanrader voor de lifestylecoach of -therapeut dus. Oergezond vat de eindconclusies van Oerdieet kort samen, maar zonder al te diep in te gaan op details, om vervolgens snel door te gaan naar de toepassingen van deze aanbevelingen in de praktijk. Zowel op het gebied van voeding, als op gebied van inspanning en ontspanning. Oergezond is geschikt voor zowel lifestylecoaches, -therapeuten als de geinteresseerde leek. Beide boeken bevatten bovendien een uitgebreide lijst met paleolitisch verantwoorde recepten: ofwel recepten die ook je verre voorouders al voeding zouden hebben herkend.

Nieuwsbrief

Contact

ga naar boven