Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan het Ancestral Health Symposium 2016:

  • Registratie is mogelijk via de Ancestral-Health-Symposium-website. Indien registratie en/of betaling via de website niet mogelijk is, kan de registratie plaatsvinden in overleg met de penningmeester van de stichting.
  • Het tarief is afhankelijk van de datum van inschrijving en het type deelnemer. Potentiële deelnemers wordt aangeraden zich meer dan drie weken voor het symposium aan te melden. Registratie op het symposium zelf is mogelijk, mits het  symposium niet is volgeboekt. Er is geen garantie omtrent beschikbare plaatsen voor registraties ter plekke of op het laatste moment. De beschikbare plaatsen worden toegekend op volgorde van (fysieke) aanmelding en betaling.
  • Registratie voor het symposium is pas definitief nadat de betaling ontvangen is. Als de betaling niet binnen de gestelde termijn voldaan wordt vervalt de voorlopige registratie. Als een voorlopige registratie (die gedaan is ten tijde van early bird rates) komt te vervallen, dient de deelnemer bij een nieuwe inschrijving het dan geldende tarief te voldoen.
  • Deelnemers die geen gebruik maken van maaltijden, koffiepauzes en/of andere verstrekkingen die zijn opgenomen in het tarief hebben geen recht op compensatie.
  • Deelname omvat geen reis en verblijf. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor transport en accommodatie.

Donaties

De voortstuwende kracht achter de Ancestral Health Stichting zijn de vrijwilligers, de bezoekers van de symposia en de sponsoren. Jouw donatie kan ons helpen om te groeien en onze positie te versterken.

Alle binnengekomen donaties zorgen er voor dat voeding en levensstijl meer op de kaart komt als interventie om de chronische ziektelast terug te draaien.

Alvast bedankt voor uw donatie.
Robert de Vos, voorzitter

Doneer

Nieuwsbrief

Contact

ga naar boven